Gravimetrische systemen voor smaakstoffen.

Snacks

Gebruik van een productielijn met een constante, nauwkeurige smaak.

De uitdaging:

Verwijderen van wisselingen in de productsmaak, die werd veroorzaakt door een traditioneel volumetrisch systeem.  Wisselende smaak is een belangrijke oorzaak van klachten van klanten die onmiddellijk tot reputatieschade kan leiden.

Onze oplossing:

Loss-in-Weight feeders zorgen voor nauwkeurige weging en regeling van de doorvoer van variabele producten, ofwel constant of als een batch, met een nauwkeurigheid van het gewicht binnen van ±0,25% tot ±1%.

Het systeem laat toe dat de lijn normaal draait met de pieken en dalen die te verwachten zijn in een batchproductiesysteem met bak- of braadinstallaties. Het systeem gebruikt een op gewichtsdaling gebaseerde setup om de productstroom per seconde nauwkeurig te meten, teneinde het exacte percentage kruiden aan te brengen voor het precieze gewicht van de productstroom.

Resultaat:

Klachten van klanten werden vrijwel volledig opgeheven, aangezien een consistente dosering van kruiden werd bereikt door nauwkeurige weging en beheersing van de doorvoer van diverse producten.