Opslagoplossingen.

All

We kunnen de ideale opslagoplossing ontwerpen en fabriceren voor uw productielijnen voor voedingsmiddelen

De achtergrond:

Een toonaangevende producent van droge voedingsmiddelen benaderde ons met zijn grootste probleem, namelijk een productielijnefficiëntie van 54%. Wij beseffen dat pieken en dalen een normaal onderdeel zijn van de levensmiddelenproductie, maar onze systemen zijn speciaal ontworpen om dit probleem tegen te gaan door knelpunten te verwijderen.

Een responsief en intelligent transport- en opslagsysteem stelde het bedrijf in staat om op een slimmere manier te werken door pieken te absorberen, op afroep te bufferen en product op een efficiënte manier weer terug te voeren om de doorvoer van het verpakkingsdistributiesysteem te maximaliseren.

De lijn werd bediend via een interactief regelsysteem dat ervoor zorgde dat de natuurlijke inefficiëntie door overproductie werd geabsorbeerd terwijl het product onderweg was en dat het op oproep weer werd toegevoegd aan de hoofdstroom.

De voorgestelde opties:

Optie 1

Een bi-directionele shuttle-band gemonteerd op de bestaande opslagband, wat helpt een gelijkmatige laag product te geven op de storeveyor om een gelijkmatige distributie mogelijk te maken.

Voordelen
 • Lagere productiekosten
 • De storeveyor draait alleen in de opslagmodus of tijdens het afvoeren van opgeslagen product
 • Lagere onderhoudskosten
 • Het oppervlaktebeslag van de transporteur moest gelijk blijven.
 • Minder sensors en programmering nodig
 • Lagere bedrijfskosten
Nadelen
 • Minder regelbaar
 • Kleinere reinigingszone tussen de transporteur en de onderband
 • Extra ondersteuning van het platform nodig
 • Langere installatietijd
 • Extra hopper met omleider nodig
 • De band kan moeilijker zijn om te vervangen, plus hogere eigendomskosten en meer onderhoudstijd
Optie 2

Een onderband met omleidingskanaal gemonteerd bij de triltransporteur voor ofwel voortdurende productdoorstroming of vullen van de storeveyor.

Voordelen
 • First-in-first-out principe, zodat alleen verse producten worden verpakt
 • Product wordt opgeslagen om een lawine-effect te voorkomen
 • Maximaliseren van de beschikbaarheid van de bruikbare buffercapaciteit
 • Storeveyor-opties op speedruns, frequentieregelaars op zowel de band- als trilopties
 • Modulaire constructie zorgt voor kortere installatietijden
 • Robuust slim hygiënisch ontwerp
 • Verfijnde lijnmethodiek zorgt voor voorzichtige behandeling van producten om breken of beschadiging te voorkomen.
 • Ontwerpbelasting geschikt voor platformen, dankzij ons geavanceerde ontwerp
 • Geen verborgen hoekjes, spleten en onbereikbare plaatsen op de storeveyor om 100% hygiëne te garanderen is iets waar Cox and Plant prat op gaat.
Nadelen
 • Hogere kosten van levensmiddelenproductie door overmatige verspilling en onbruikbare producten
 • Ontwerpinterfaces zijn van kritiek belang en worden vaak over het hoofd gezien. Bij Cox and Plant gebeurt dit nooit.
 • Transporteurs met bandaandrijving hebben hogere bedrijfskosten dan onze triltransporteurs met frequentieregelaars
 • Een slecht ontwerp leidt tot lawine-effecten met als gevolg gemorst product, een te grote toevoer en verspilling, iets wat Cox and Plant altijd vermijdt
 • Een te gecompliceerd initieel ontwerp leidt tot hogere onderhoudskosten en eigendomskosten
 • De valhoogte kan het product beschadigen. Opties voor kwetsbare producten zijn beschikbaar
 • Zware logge eenheden kunnen nergens anders worden ondergebracht dan op de begane grond met een betonnen fundering, waardoor de productstroom met elevators omhoog en omlaag zou moeten worden gebracht. Onze ontwerpen beantwoorden aan uw unieke eisen.
Optie 3

In het hele platinaontwerp van de storeveyor wordt gebruikgemaakt van triltransporteurs. De bovenste triltransporteur is ontworpen met een reeks pneumatisch bediende gates om het first-in-first-out principe in stand te houden. Het voornaamste verschil met deze optie is dat de triltransporteurs op het lagere dek 100% hygiëne mogelijk maken, zodat het systeem bacterievrij is. Bovendien is het in deze tijd waarin steeds meer eisen in verband met allergenen worden gesteld van kritiek belang dat er geen reststoffen achterblijven.

Voordelen
 • First-in-first-out principe, zodat alleen verse producten worden verpakt
 • Wij hebben storeveyors tot 30 m lengte geleverd met bijpassende distributiesystemen
 • Product wordt opgeslagen om een lawine-effect te voorkomen
 • Maximaliseert de beschikbaarheid van de bruikbare buffercapaciteit door een systeem met gates
 • Triltransporteurs werken met variabele snelheden
 • Modulaire constructie zorgt voor kortere installatietijden
 • Robuust en slim hygiënisch trilconcept. Het trilconcept voorkomt verborgen hoekjes, spleten en onbereikbare plaatsen op de storeveyor
 • Minimale valhoogte, lage hellingen en een zachte landing zorgen ervoor dat kwetsbare producten intact blijven
 • Ontwerpbelasting geschikt voor platformen, dankzij ons geavanceerde ontwerp
Nadelen
 • Hogere kosten van levensmiddelenproductie door overmatige verspilling en onbruikbare producten
 • Ontwerpinterfaces zijn van kritiek belang voor het functioneren van het systeem
 • Transporteurs met bandaandrijving zijn minder regelbaar vergeleken met triltransporteurs
 • Een slecht ontwerp leidt tot lawine-effecten met als gevolg gemorst product, een te grote toevoer en kostbare verspilling.
 • Een te gecompliceerd initieel ontwerp leidt tot hogere onderhoudskosten en eigendomskosten
 • Een ondoordacht en onpraktisch ontwerp kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid
 • De valhoogte kan het product beschadigen. Daarom stemmen we ons ontwerp af op uw behoeften
 • Zware logge eenheden kunnen nergens anders worden ondergebracht dan op de begane grond met een betonnen fundering, waardoor de productstroom met elevators omhoog en omlaag zou moeten worden gebracht. Onze ontwerpen beantwoorden aan uw unieke eisen.

De oplossing:

Scenario: Wanneer beide lijnen in bedrijf zijn

Wanneer beide lijnen die in bedrijf zijn in het verpakkingssysteem vragen om product, draait al onze apparatuur met variabele snelheden om te garanderen dat aan de doorvoereisen wordt voldaan. Hierdoor wordt vervolgens een monolaag van het product gereed gehouden voor de volgende productiefase. De storeveyor draait met een constante snelheid en het shuttle-systeem voert aan met een hogere snelheid dan de storeveyor om de productstroom naar de stroomafwaartse apparatuur constant te houden.

Scenario: Wanneer één lijn is gestopt

Wanneer één lijn van de verpakkingsapparatuur om een of andere reden stopt, bijv. voor vervangen van een haspel, onderhoud enz., blijft het systeem toevoeren naar de verpakkingslijn, als deze blijft vragen om product. Wanneer alle verpakkingslijnen niet langer vragen om product is de lijnmethodiek gewoonlijk als volgt:

 • De triltransporteur met gates draait met de huidige snelheid
 • De storeveyer stopt en het shuttle-systeem blijft de storeveyor vullen totdat de maximumcapaciteit is bereikt
 • Alle triltransporteurs na de storeveyor gaan naar de blokkeerstand en stoppen met draaien
 • Wanneer de storeveyor vol is, opent een triltransporteur met gates de uitvoergate en wordt het product gedeponeerd in opslagcontainers die deel uitmaken van het hulpsysteem.
 • Onze klant koos voor een terugvoersysteem om klasse A-producten op een afgemeten en beheerste manier opnieuw te introduceren, met als gevolg een optimale productiedoorvoer en maximale winstgevendheid
Scenario: Nadat een lijn is gestopt

Wanneer de lijnen operationeel worden en de verpakkingsapparatuur om product begint te vragen is de lijnmethodiek gewoonlijk als volgt:

 • Triltransporteurs keren terug naar de run-modus
 • Het distributiesysteem zorgt ervoor dat er geen tekort optreedt en regelt de toevoer naar de verpakkingsapparatuur
 • De triltransporteur met gates sluit de uitvoergate naar behoefte en start op afroep opnieuw de toevoer naar de storeveyor

Wanneer product in de storeveyor is opgeslagen en naar de verpakkingsapparatuur moet worden getransporteerd, is het van essentieel belang dat de ‘golf’ van producten op de lijn wordt gestopt. Om dit te verhelpen hebben wij ons Cox and Plant geïndexeerd toevoersysteem geïnstalleerd, dat het volume regelt dat op de hoofdlijn wordt gedeponeerd. Nadat de productgolf gelijkmatig is verspreid, keert de lijn terug naar zijn optimale bedrijfssnelheid om de perfecte monolaag van het product in stand te houden, zodat de multiheadwegers worden geoptimaliseerd door onze baanbrekende synchronisatiesoftware.

Het resultaat:

De ROI was zo indrukwekkend dat de volgende uitbreidingsfase van het project al binnen 20 weken na de SAT (site acceptance tests) en natte ingebruikname werd besteld. De oorspronkelijke uitbreiding zou twee jaar later plaatsvinden maar de ROI spreekt voor zichzelf.