Verbeter uw rendement op investering

Meten van de ROI voor elke automatiseringstoepassing is een echte wetenschap. Hoewel er veel bedrijven zijn die hetzelfde beloven, kunt u er van op aan dat onze ROI-belofte is gebaseerd op harde gegevens. Meer specifiek, hoe een geautomatiseerd proces of een geautomatiseerde verpakkingslijn uw nettoresultaat zal verbeteren en uw bedrijfswinst op lange termijn zal verhogen.

Afgezien van de prijs zijn er veel andere variabelen om rekening mee te houden. Cox & Plant richt zich volledig op prestatieverbetering en niet alleen op terugverdientijden. We bespreken dit met u aan de start van uw project om uw bedrijfsstrategie en budget af te stemmen op uw doelen voor:

 • Productieverhoging
 • Minder productverspilling
 • Minder verspilde verpakking
 • Kwaliteitsbewaking, met als gevolg minder retourzendingen
 • Lagere overheadkosten en arbeidskosten
 • Seizoensgebonden flexibiliteit om aan piekvraag te voldoen
 • Aanpak van meer productvariabelen
 • Duurzaamheid van apparatuur
 • Besparing op onderhoud
 • Snelle verwisseling van werktuigen
 • Flexibele productieploegen
 • Minder bottlenecks in de verwerking

De essentie van ons bedrijf is waarde, niet prijs

In een prijsbewuste wereld waarin financiële overwegingen de boventoon voeren, wordt elk project volledig doorberekend zodat het een oplossing biedt voor uw productiecapaciteit, operationele inefficiënties en andere dagelijkse bedrijfskosten die het productieniveau beïnvloeden. Ons doel is om met u samen te werken om een afgestemd, realistisch en kwantificeerbaar ROI-rapport (return on investment) te produceren dat aangeeft hoeveel maanden het duurt en waar de besparingen plaatsvinden.

Het merendeel van onze klanten ziet binnen 12 maanden rendement op hun investering.