Buistransporteurs

Belangrijkste voordelen

  • Gebouwd voor korrelvormige of poederproducten
  • Omsloten transporteur die verspilling vermindert en gevaar in de lucht voorkomt.
  • ATEX-gecertificeerde ontwerpen
  • Vermindert zwevende deeltjes en stof in de lucht
  • Ideaal voor waspoeders of andere gevaarlijke poeders
  • Houd uw product veilig
  • Gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten

Wilt u meer weten?

Bel ons nu verder +44 (0)1384 895 121.

Buistransporteurs zijn een eenvoudige, maar uiterst effectieve methode voor het vervoer van potentieel gevaarlijke stoffen.

Standaard triltransporteurs zijn geen optie als u werkt met korrelvormige of poederproducten. Uw product verspreidt zich in de atmosfeer en gaat verloren. Hoewel dit tot veel verspilling leidt, is de grootste zorg de hoeveelheid materiaal in de lucht wat een gevaar vormt voor de gezondheid van uw personeel.

Niet alleen is er ademhalingsgevaar voor uw personeel, maar bovendien kan bij bepaalde producten zelfs de kleinste vonk al een explosie veroorzaken. Buistransporteurs zijn een eenvoudige, maar zeer effectieve methode voor schoon, veilig en efficiënt vervoer van potentieel gevaarlijke stoffen. Er is zeer weinig verspilling – omdat niets verloren gaat kunt verspilling minimaliseren en uw winstmarge maximaliseren.

Onze buistransporteurs zijn een geheel omsloten systeem om licht, korrelvormig materiaal op een beheerste manier te transporteren. We kunnen ze fabriceren in elke lengte en breedte om aan uw specificaties te voldoen.