Linie mieszania miliardów ton.

Mrożone

wprowadzenie w 2 zakładach nowych systemów mieszania, mogących mieszać 8 różnych składników przy 10 tonach na godzinę, z dokładnością +/-5%, podczas ciągłej pracy 3-zmianowej.

Wyzwanie:

czołowy przetwórca mrożonych owoców i warzyw stosował pracochłonną metodę uzyskiwania bardzo zmiennych wyników końcowych. Operacja wymagała zatrudniania 43 pracowników na zmianie; wystąpiły problemy z ręczną obsługą; błędy w menu i szafowanie ważnymi drogimi składnikami były nadmierne.

Nasze rozwiązanie:

ekran dotykowy, program sterowany z menu – wszystko to umożliwiło załadowanie wszystkich 87 receptur z sitami powtarzaczy na stanowiskach pakowania. Klient chciał elastyczności pozwalającej na pakowanie 10 ton/godz. na 4 wagach wielogłowicowych i opcję obejścia z powrotem do magazynu produktów luzem, a także do ponownego załadowania z tego magazynu.

W pełni elastyczny system został dostosowany do wymagań SKU. Klient często eksploatował trzy wagi wielogłowicowe dla mieszanych warzyw i jedną wielogłowicową dla owoców.

Inteligentne, ale skuteczne opcje w linii, w tym sita powtarzacza, znajdujące się ponad wszystkimi zasobnikami, z wizualnymi instrukcjami w 3 punktach wejściowych, zapewniały ładowanie odpowiednich składników do wyznaczonego zbiornika przez operatora wózka widłowego. Osiągnięto stuprocentową dokładność składników mieszanki surowców.

Rezultaty:

System zaprojektowano i ustawiono na dokładność +/-5%. Jedna instalacja osiągnęła 3%, a pozostałe 1,2%, co dało minimalne straty i dokładne mieszanki. Pracownicy uznali system za łatwy w obsłudze, a liczba operatorów potrzebnych do uruchomienia linii zmniejszył się z 43 do 4, co oznacza zmniejszenie kosztów osobowych o 90%. Zwrot z inwestycji osiągnięto w ciągu roku w obu zakładach, przy zainwestowaniu 1 miliona funtów.

20 lat później, przy inwestycji o wartości 2 milionów funtów, obecne łączne wydatki na zapasy na obu liniach wynoszą 21 000 funtów – przykładowy wynik na produkcję 1 miliard ton na linii.