Przenośniki elektromagnetyczne a pneumatyczne.

All

wykorzystanie przenoszenia elektromagnetycznego to właściwy sposób przenoszenia w większości zastosowań

Wyzwanie:

jeśli chodzi o wybór między przenośnikami elektromagnetycznymi i pneumatycznymi, w większości zastosowań właściwym sposobem przenoszenia jest technologia elektromagnetyczna. Istnieje kilka sposobów wyboru systemu nośnego i decyzja w tej sprawie będzie w dużej mierze zależeć od wymaganych zastosowań.

Systemy przenośników pneumatycznych są uważane za hałaśliwe, brudne, często nieszczelne i mniej niezawodne, a części szybciej się zużywają. Z drugiej strony systemy przenoszenia elektromagnetycznego mogą mieć żywotność do 25 lat i zapewniają szybszy zwrot z inwestycji, ponieważ wymagają mniej przestojów na czyszczenie i konserwację.

Nasze rozwiązanie:

Chociaż doskonale nadają się do zastosowań próżniowych, często są zawodne z powodu szybkiego zużywania się części i kolejnym czynnikiem ograniczającym ich stosowanie jest rozsypywanie się produktów z rozdmuchiwanych worków.

Systemy przenośników elektromagnetycznych są w stanie skutecznie sprostać wielu dzisiejszym wymaganiom produkcyjnym, takim jak żywność i towary konsumpcyjne, które wymagają delikatnej obsługi i krótkiego czasu produkcji, a normy zachowania higieny są najważniejsze w każdym projekcie Cox & Plant. Są one ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej w tych „nowych normalnych czasach”.

Our unique ‘synchronisation’ system is able to calibrate the flow to ensure a smooth and constant delivery of product to the weigher, ensuring the precise delivery of product to the weigher.

This synchronisation system enables the algorithm to be optimised, which ideal weights been achieved by the selection of the 4 most accurate pool hoppers. Alleviating the feast or famine that is experienced when the infeed medium is a belt conveyor.

Rezultaty:

Największą zaletą stosowania przenośników elektromagnetycznych jest niższy poziom emitowanego podczas pracy hałasu. Jest to dziedzina, w której Cox and Plant Products oferuje wiedzę specjalistyczną, nasz unikalny regulator przenośnika przeznaczony do znacznego obniżenia poziomu hałasu przenośników wibracyjnych do zaledwie 55 dB(A) — praktycznie na tym samym poziomie, co w normalnym środowisku pracy biurowej.

Nasze systemy można wykorzystać do sterowania dowolnym z naszych systemów przenośników elektromagnetycznych, tak bardzo obniżając poziom hałasu, że nie trzeba już stosować ochronników słuchu.

Przepisy ustawowe ustalają, że obecny dopuszczalny poziom hałasu w środowisku pracy wynosi 85 dB(A), i powyżej tej wartości operatorzy sprzętu muszą stosować ochronniki słuchu. Uważa się, że poziom hałasu powyżej 85 dB(A) powoduje nieuleczalne uszkodzenie słuchu.

In our on-site and field trials, the vibratory system increased the weigher accuracies to 93% with a vibratory cross head feeder straight discharge.

When a spigot [circular] discharge was trialled, we increased accuracy to 97.7% compared to conveyors, which returned a mean result of 79% across the various trails.