System przypraw – grawimetryczny.

Snack Food

Dokładne ważenie i kontrolowanie wydajności różnych produktów, w sposób ciągły lub jako partię

Zasady i potrzeby:

Poniższa koncepcja opiera się głównie na zastosowaniu systemu ważenia związanego ze sterowaniem PLC. Chociaż funkcja ważenia jest sercem każdego systemu ubytku masy, nie ma ona bezpośredniego wpływu na przepływ materiału. Kluczowe znaczenie tutaj ma dokładne zaprojektowanie zbiorników magazynowych i wybór odpowiedniego transferu materiału.
System zasilania z ubytkiem masy ma na celu ciągłe ważenie i kontrolowanie wydajności różnych produktów z dokładnością ważenia od ±0,25% do ±1%.

Nasze rozwiązanie:

Zasobnik jest szybko napełniany przez automatyczny zawór napełniający. Gdy zasobnik osiągnie pełną masę (wstępnie zadaną w PLC), podajnik dozujący uruchamia się (lub już działa od ostatniego cyklu) i podaje produkt do przetwarzania. Ten proces spowoduje stopniowy spadek masy zasobnika. Zmniejszająca się masą jest mierzona co kilka milisekund, a dane są uśredniane i przechowywane przez PLC lub jako zmniejszająca się masa na jednostkę czasu (kg/s). Ta masa na jednostkę czasu jest porównywana z czasem zadanym przez operatora.

Każda różnica w nachyleniu wstępnie zadanej masy w funkcji czasu i rzeczywistej jest podawana do kontrolera procesu oraz wykorzystywana do przyspieszania lub spowalniania podajnika produktu w celu uzyskania dwóch identycznych nachyleń.

Jeśli wartość masy w czasie jest poniżej zadanego poziomu, podajnik dozujący zostaje zablokowany na swojej ostatniej średniej prędkości, a zawór napełniający ponownie się otwiera, szybko napełniając zasobnik. Po napełnieniu zasobnika podajnik dozujący zostanie przywrócony do trybu sterowania automatycznego, z prawidłową prędkością zapamiętaną przez PLC podczas poprzedniego cyklu. Ten cykl się powtarza, a PLC przechodzi przez ciągłą krzywą uczenia się, która z każdym cyklem staje się bardziej dokładna. Czas cyklu wyniesie ok. 10:1 pracy do napełniania, na przykład 10 minut pracy do 1 minuty napełniania lub 5 minut pracy do 30 sekund napełniania.

Wymagany sprzęt:

System składa się z następujących urządzeń:

  1. a) Przenośnik wibracyjny zamontowany na podeście z ogniwami obciążnikowymi
    b) Podajnik ślimakowy dozujący zamontowany na platformie z ogniwami obciążnikowymi
    c) Podajnik wibracyjny z brzegami ściętymi skośnie
    d) Bęben
    e) Panel sterowania PLC z ekranem dotykowym z funkcjami menu
PRZENOŚNIK WIBRACYJNY

Przenośnik wibracyjny do ubytku masy w podajniku ważącym ma specjalne zadanie dokładne ważenie i dozowanie produktów. Maszyna składa się z przenośnika wibracyjnego zamontowanego na niskoprofilowej platformie z ogniwami obciążnikowymi.

PODAJNIK ŚLIMAKOWY DOZUJĄCY

Przeznaczony do ciągłego dozowania aromatów w stałej objętości z dużą dokładnością. Podstawowy podajnik składa się z unikalnej stożkowej komory kondycjonującej, wraz z mieszadłem wolnoobrotowym. Aromat jest kierowany do ślimaka dozującego o zmiennej prędkości, który pracuje całkowicie i równomiernie napełniony oraz jest połączony z elektronicznym napędem zwrotnym, zapewniającym dokładne utrzymywanie prędkości we wszystkich warunkach obciążenia. Powoduje to odmierzanie materiału w stałej objętości, z wahaniami od ±1% do ±2%.

Podajnik ślimakowy dozujący jest zamontowany na standardowej jednostce ważącej i ma solidną konstrukcję oraz zawiera trzy wspornikowe ogniwa obciążnikowe, które są sumowane, by automatycznie kompensować wszelkie obciążenia poza środkowym, jakie mogą wystąpić podczas napełniania i opróżniania zasobnika. Wraz z blokadami przejściowymi, ogranicznikami przeciążeniami i udarami bocznymi, samocentrujący mechanizm urządzenia eliminuje również niedokładności spowodowane zmianą temperatury. Zamknięta w osłonie przeciwpyłowej ze stali nierdzewnej, ze zdejmowanymi bokami, solidna konstrukcja systemu zapewnia bezobsługową pracę.

PODAJNIK WIBRACYJNY Z BRZEGAMI ŚCIĘTYMI SKOŚNIE

Jego zadaniem jest tworzenie kurtyny dodatków smakowych w bębnie, przez który przechodzi produkt

BĘBEN

Przeznaczony jest do delikatnego przewracania produktu przez kurtynę dodatków smakowych, by zapewnić właściwy smak produktu ze wszystkich stron.