Systemy przyprawowe – systemy wolumetryczne.

Snack Food

Nasze systemy aromatyzujące i bęben gwarantują spójność w całym asortymencie produktów

Zasady i potrzeby:

Dzięki zastosowaniu delikatnej, równomiernej kurtyny przyprawowej nasze systemy dodatków smakowych zapewniają dokładny i niezmienny smak w całym asortymencie. Robią to w delikatnie, aby zapobiec uszkodzeniu produktów. A ponieważ dostęp do naszych maszyn i ich czyszczenie są łatwe, można nadal dostarczać najlepsze przy minimalnym serwisie.

Nasze rozwiązanie:

Ten system składa się z następujących elementów:

  1. a) Podajnik ślimakowy dozujący
    b) Podajnik wibracyjny z brzegami ściętymi skośnie
    c) Bęben
    d) Panel sterowania z regulatorami prędkości podajnika zamontowanymi na przednich drzwiach
PODAJNIK ŚLIMAKOWY DOZUJĄCY

Przeznaczony do ciągłego dozowania aromatów w stałej objętości z dużą dokładnością. Podstawowy podajnik składa się z unikalnej stożkowej komory kondycjonującej, wyposażonej w wolnoobrotowe mieszadło i zmienne funkcje kontrolne, które zapewniają czasowe ustawienia włączania/wyłączania, pracę stałą lub przerywaną, w zależności od rodzaju obsługiwanych produktów.

Dodatki smakowe są kierowane do ślimaka dozującego o zmiennej prędkości, który pracuje całkowicie oraz równomiernie napełniony i jest połączony z elektronicznym napędem sprzężenia zwrotnego, zapewniającym dokładne utrzymywanie prędkości we wszystkich warunkach obciążenia. Powoduje to odmierzanie materiału w stałej objętości, z wahaniami od ±1% do ±2%.

PODAJNIK WIBRACYJNY Z BRZEGAMI ŚCIĘTYMI SKOŚNIE

Jego zadaniem jest utworzenie kurtyny smaku w bębnie, przez który przechodzi produkt.

BĘBEN

W bębnie zachodzi delikatne obracanie produktu