Wibrujące przenośniki podajnikowe z głowicą krzyżową do naważarek wielogłowicowych.

All

Używanie systemu wibracyjnego do maksymalizowania dokładności podawania do stołu porcjującego naważarki wielogłowicowej.

Wyzwanie:

W przemyśle stosowane są obecnie dwa systemy rozprowadzania: wibracyjny i taśmowy.

Wyzwanie polegało na zademonstrowaniu, w jaki sposób można zwiększyć wydajność produkcji, dzięki zastosowaniu podajnika z głowicą krzyżową.

Nasze rozwiązanie:

Nasz wyjątkowy program „synchronizacji” potrafi kalibrować przepływ produktów, aby zapewnić płynne i niezmienne, precyzyjne ich dostarczanie do naważarki.

Pozwala on optymalizować algorytm, aby osiągnąć docelową masę poprzez złagodzenie nadmiar lub niedobór produktów, które występują, gdy podajnikiem jest przenośnik taśmowy.

Rezultaty:

W naszych próbach u klienta i w terenie system wibracyjny zwiększył dokładność ważenia do 93% przy zastosowaniu wibrującego podajnika z głowicą krzyżową do wyładowania produktów.

Po przetestowaniu pręta [okrągłego] zwiększyliśmy dokładność do 97,7% w porównaniu z przenośnikami, co dało średni wynik 79% w różnych próbach.