Przenośniki rurowe

Najważniejsze korzyści

[mpc_icon_list mpc_icon__icon=”fa fa-check” mpc_icon__icon_color=”#3591fa” list=”%5B%7B%22title%22%3A%22Przeznaczone%20s%C4%85%20do%20przenoszenia%20produkt%C3%B3w%20ziarnistych%20lub%20proszkowych%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Zamkni%C4%99ty%20przeno%C5%9Bnik%20zmniejszaj%C4%85cy%20marnotrawienie%20produkt%C3%B3w%20i%20zapobiegaj%C4%85cy%20zagro%C5%BCeniom%20przenoszonym%20w%20powietrzu%20%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Konstrukcje%20z%20certyfikatem%20ATEX%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Zmniejsza%20ilo%C5%9B%C4%87%20cz%C4%85steczek%20i%20py%C5%82u%20w%20powietrzu%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Idealny%20do%20przenoszenia%20proszk%C3%B3w%20do%20prania%20lub%20innych%20niebezpiecznych%20proszk%C3%B3w%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Zapewnia%20bezpiecze%C5%84stwo%20produktu%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%C5%81atwy%20do%20czyszczenia%20i%20utrzymania%20higieny%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D”]

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń do nas już teraz +44 (0)1384 895 121.

Przenośniki rurowe są prostym, ale niezwykle skutecznym środkiem bezpiecznego przenoszenia potencjalnie niebezpiecznych substancji

W przypadku pracy z produktami ziarnistymi lub proszkowanymi, nie można używać standardowych przenośników wibracyjnych. Takie produkty zostaną zdyspergowane w atmosferze i utracone. Chociaż spowoduje to wiele strat, większym problemem będzie ilość materiałów, które znajdą się w powietrzu, stanowiąc zagrożeniem dla pracowników.

Będzie to niebezpieczne dla personelu, a najmniejsza iskra może spowodować wybuch niektórych produktów. Przenośniki rurowe są prostym, ale niezwykle skutecznym środkiem precyzyjnego, bezpiecznego i skutecznego przenoszenia potencjalnie niebezpiecznych substancji. Powstaje bardzo mało strat, ponieważ nic nie jest tracone, dzięki czemu można zminimalizować straty przy maksymalizacji zysku.

Nasze przenośniki rurowe są całkowicie zamknięte i służą do przenoszenia lekkich, ziarnistych materiałów w kontrolowany sposób. Możemy produkować je o dowolnej długości i szerokości, aby spełnić szczególne wymagania klienta.