Podajniki z głowicą krzyżową

Najważniejsze korzyści

[mpc_icon_list mpc_icon__icon=”fa fa-check” mpc_icon__icon_color=”#3591fa” list=”%5B%7B%22title%22%3A%22Idealne%20do%20synchronizacji%20z%20wielog%C5%82owicowymi%20systemami%20wa%C5%BC%C4%85cymi%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Zwi%C4%99kszanie%20wydajno%C5%9Bci%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Zachowanie%20optymalnego%20stanu%20produkt%C3%B3w%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Dok%C5%82adne%20kontrolowanie%20przep%C5%82ywu%20produkt%C3%B3w%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Eliminowanie%20niejednolitego%20podawania%20w%20por%C3%B3wnaniu%20z%20podajnikiem%2C%20jakim%20jest%20przeno%C5%9Bnik%20ta%C5%9Bmowy%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D”]

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń do nas już teraz +44 (0)1384 895 121.

Zsynchronizowane z wagami wielogłowicowymi, podajniki z głowicą krzyżową służą do ciągłej dystrybucji produktów w urządzeniach wagowych i innych systemach. Podajniki z głowicą krzyżową do wag wykorzystują system wibracyjny do maksymalizowania dokładności podawania do stołu porcjującego wagi wielogłowicowej (CCW – Computer Combination Weigher).

 

Nasz wyjątkowy program „synchronizacji” potrafi kalibrować przepływ produktów, aby zapewnić płynne i niezmienne ich dostarczanie do wagi. Pozwala on optymalizować algorytm CCW (umożliwiając użycie 4 głowic ważących), aby osiągnąć docelową masę poprzez zmniejszenie nadmiaru lub niedoboru produktów występujących, gdy podajnikiem jest przenośnik taśmowy.