Przenośniki rozdzielające na pasy

Najważniejsze korzyści

[mpc_icon_list mpc_icon__icon=”fa fa-check” mpc_icon__icon_color=”#3591fa” list=”%5B%7B%22title%22%3A%22Idealny%20przeno%C5%9Bnik%20do%20starannego%20sortowania%20produkt%C3%B3w%20przed%20dalsz%C4%85%20jego%20obr%C3%B3bk%C4%85%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Doskona%C5%82y%20do%20frytek%2C%20kie%C5%82basek%2C%20baton%C3%B3w%20warzywnych%20i%20pozycjonowania%20wszelkich%20pod%C5%82u%C5%BCnych%20produkt%C3%B3w%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Zmniejsza%20blokady%20na%20linii%20produkcyjnej%20%C5%BCywno%C5%9Bci%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Przeno%C5%9Bnik%20rozdzielaj%C4%85cy%20na%20pasy%2Fwyr%C3%B3wnuj%C4%85cy%20zapewnia%20zsynchronizowane%20przetwarzanie%20na%20wielu%20pasach%20i%20przenoszenie%20produkt%C3%B3w%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22W%20przeno%C5%9Bniku%20mo%C5%BCe%20by%C4%87%20wbudowana%20funkcja%20przesiewania%20i%20sortowania%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Podobnie%20mo%C5%BCe%20by%C4%87%20z%20opcj%C4%85%20wydawania%20produkt%C3%B3w%20do%20r%C4%99cznego%20pakowania%20i%20mo%C5%BCemy%20r%C3%B3wnie%C5%BC%20pod%C5%82%C4%85czy%C4%87%20przeno%C5%9Bnik%20do%20rozwi%C4%85za%C5%84%20automatycznego%20pakowania%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Sekcje%20szybkiego%20zwalniania%20produkt%C3%B3w%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Du%C5%BCa%20elastyczno%C5%9B%C4%87%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D”]

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń do nas już teraz +44 (0)1384 895 121.

Przenośniki rozdzielające produkty na pasy skutecznie rozdzielają trudne produkty na kilka pasów. Nasze wibracyjne przenośniki rozdzielające na pasy/wyrównujące produkty przystosowane są do każdego produktu, który musi zostać wyrównany przed następnym etapem procesu produkcyjnego. Obejmuje to pakowanie, sortowanie, panierowanie, smażenie, suszenie i mrożenie.

Jedną z kluczowych zalet konstrukcyjnych są sekcje szybkiego rozdzielania na pasy w celu ułatwienia wymian. Oznacza to również, że o wiele łatwiej jest czyścić i dbać o higienę, a także wymaga mniejszej konserwacji przenośnika. Możemy również wbudować funkcje przesiewania i sortowania, które będzie można wykonywać na tej samej maszynie, zwiększając jednocześnie wydajność.