Przenośniki sortujące

Najważniejsze korzyści

  • Taki sortownik sortuje produkty rolne i usuwa niespełniające warunków specyfikacji
  • Może on mieć pojedyncze, podwójne, potrójne i poczwórne koryto, dzięki czemu możemy jednocześnie sortować różne rozmiary na tym samym przenośniku
  • Zawierają minimalną liczbę części, więc jest ich mniej do wymiany. Nie stosujemy pasów, łożysk, części ślizgowych ani obrotowych
  • Surowce można sortować według rozmiaru i kształtu
  • Przenośniki sortujące zapewnij niezmienność produktów i umożliwiają osiąganie surowych norm kontroli jakości
  • Automatyzują procesy sortowania żywności
  • Napęd bezstopniowy
  • Ostrożna, ale wydajna obsługa

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń do nas już teraz +44 (0)1384 895 121.

Niezależnie od tego, czy chodzi o usuwanie drobnych i popękanych odpadów, czy zepsutych, za dużych, za małych, o różnych frakcjach lub w inny sposób niezadowalających surowców, przenośniki sortujące są po to, by oddzielać dobre od złych, duże od małych surowców.

Możemy dodać tacę do pobierania próbek, aby umożliwić pracownikom linii łatwą kontrolę jakości, nawet podczas jej pracy. Możemy dodać funkcje odwadniania i kalibracji. A jeśli umieścimy system na półpiętrze, możemy wykorzystać grawitację do zwiększenia tempa przepływu produktów.

Można także wybrać opcjonalne dodatki. Możemy, na przykład, wyposażyć system w różne automatyczne lub obsługiwanie ręcznie bramki. W konstrukcję systemu możemy wbudować rozdzielacze produktów, a także rozszerzone systemy podawania i ukośnego rozładowania.

Jedną z naszych kluczowych cech konstrukcyjnych są utrzymujące sita zaciski szybkiego zwalniania. Ta funkcja umożliwia pracownikom szybkie usuwanie sit, jeśli trzeba je wymienić lub wyczyścić. Oferujemy wiele różnych sit, w tym wyrównujące, odwadniające, sortujące według długości lub szerokości i do obróbki zgrubnej.

Ponieważ produkujemy we własnej fabryce, dzięki tym sitom możemy również produkować sortowniki jedno-, dwu-, trzy- i czterokorytowe, dzięki czemu można wykonywać wiele funkcji podczas jednej operacji.