Studia przypadków

gravametric
Wagowe systemy dodawania przypraw

Cel projektu: Używanie systemu wibracyjnego do maksymalizowania dokładności podawania do stołu porcjującego naważarki wielogłowicowej.

mixing-line
Linie mieszania miliardów ton

Cel projektu: wymieszanie 10 różnych składników z prędkością 10 ton na godzinę z dokładnością plus minus 1% przez 24 godziny, 6 dni w tygodniu przez 50 tygodni w roku.

multi-head-industry
Wibrujące przenośniki podajnikowe z głowicą krzyżową do naważarek wielogłowicowych

Cel projektu: umożliwienie klientowi eksploatowanie linii produkcyjnych zapewniających niezmienny, właściwy smak.

flavour-system
W pełni elastyczna linia mieszania

Cel projektu: wprowadzenie w 2 zakładach nowych systemów mieszania, mogących mieszać 8 różnych składników przy 10 tonach na godzinę, z dokładnością +/-5%, podczas ciągłej pracy 3-zmianowej.